Skip to content
close
close
 

Märkus

Vastutust piirav klausel ja autoriõiguse klausel

EKP nime ja logo kasutamine ning isikuandmete kaitse ja elektronposti puutumatus


Vastutust piirav klausel

Euroopa Keskpank (EKP) on loonud käesoleva veebilehe, et lihtsustada üldsuse juurdepääsu europangatähtede ja -müntide ning Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) tegevusega seotud teabele. EKP eesmärk on tagada selle teabe õigeaegsus ja täpsus. EKP ei võta siiski endale käesoleval veebilehel avaldatud materjalidega seoses mingit vastutust ega kohustusi.
Veebilehel avaldatud materjal:

- on üldine ja ei ole mõeldud ühegi kindla isiku ega üksuse konkreetseks käsitlemiseks;
- võib sisaldada viiteid veebilehtedele, mille üle EKP-l puudub kontroll ja mille eest EKP ei vastuta;
- ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid.

Palume arvestada, et EKP ei saa tagada sellel veebilehel avaldatud dokumentide või muu teabe täpset vastavust ametlikult vastu võetud tekstile. Autentseks loetakse ainult Euroopa Liidu Teataja paberväljaannetes avaldatud EKP õigusakte ja muid paberväljaannetes avaldatud EKP dokumente ja/või andmeid.

EKP püüab võimalikult vähendada tehnilistest vigadest tulenevaid katkestusi. EKP ei saa siiski tagada, et taolisi katkestusi või muid veebilehega seotud probleeme ei esine. EKP ei vastuta käesoleva veebilehe või sellel viidatud veebilehtede kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Käesolev klausel ei piira EKP vastutust kehtivates riikide õigusaktides sätestatud nõuetega vastuollu sattumisel ega välista vastutust juhtudel, mil nimetatud õigusaktide alusel vastutust välistada ei saa.
Veebilehe mis tahes rubriigi kasutaja on aktsepteerinud järgmised tingimused.

Autoriõigus

Käesoleva veebilehe autoriõigus ©: Euroopa Keskpank, Maini-äärne Frankfurt, Saksamaa.
Veebilehe külastaja võib veebilehelt saadud teavet vabalt kasutada järgmistel tingimustel, arvestades allpool sätestatud erandit:

1. Teabe taasesitamisel ja levitamisel tuleb olla täpne ja viidata EKP-le kui algallikale.
2. Kui teave sisaldub tasulistes dokumentides (olenemata levitamisvahendist), peab teavet avaldav era- või juriidiline isik enne mis tahes tasu saamist ostjalt ja iga kord, kui ostja kasutab käesolevalt veebilehelt pärinevat teavet, informeerima teda sellest, et see teave on tasuta kättesaadav käesoleval veebilehel.
3. Kui kasutaja muudab teavet, tuleb see selgesõnaliselt ära märkida.
4. Kui ettevõtluseks või müügi eesmärgil kasutataval veebilehel on viited käesolevale veebilehele, peab veebilehitseja aknas olema näha vaid käesolev veebileht (st käesolev veebileht ei tohi olla teise veebilehe raamis).

Eespool nimetatud tingimustele kehtib järgmine erand: autori(te) nime kandvaid dokumente tohib osaliselt või terviklikult taasesitada, avaldada või taastrükkida erineva trükitud või elektroonilise väljaandena vaid EKP või autori(te) eelneval selgesõnalisel kirjalikul nõusolekul.

Kolmandate osapoolte serverite talletatav teave
Google Analytics – Käesolev veebileht kasutab oma veebilehe külastamist kajastava statistika kogumiseks Google Analytics'i teenust. Veebilehitseja saadetav teave edastatakse ka Google'i hallatavatele serveritele ning seda kasutatakse koondstatistika hankimiseks EKP veebilehele tehtud külastuste arvu, veebilehe kasutusviiside ja seal sooritatud otsingute kohta.
Google on sätestanud enda andmekaitse põhimõtted. Google järgib ELi ja USA programmi Safe Harbor, mille USA kaubandusdepartemang on välja arendanud koostöös Euroopa Komisjoniga, et tagada Euroopas kehtivate andmekaitse nõuete täitmine piisaval tasemel.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account